Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Qonsulta behandlar alltid din information som du lämnar hos oss på ett ansvarfullt sätt. För att vi ska kunna hjälpa dig i ett karriärssyfte behöver vi spara och använda oss av dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

  • Qonsulta använder sig av dina uppgifter när du bland annat när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller hos våra kunder.
  • Köper tjänster från oss
  • Deltar i undersökningar och lämnar uppgifter
  • Söker kontakt med oss i övrigt

Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen. Vidare beskriver vi också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I Integritetspolicyn kan du också läsa vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Qonsulta Sweden AB
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

För frågor om behandling av personuppgifter kan du nå oss via e-post info@qonsulta.se

Uppgifter som samlas in via webbplatserna

Vi samlar in information om ditt besök på våra webbplatser. Den mesta informationen är anonym och används för statistik- och beteendeändamål för att vi ska kunna förbättra våra webbtjänster. Vi knyter inte denna information direkt till dig som person.

Genom att aktivt fylla i formulärfält och skicka in denna data till oss får vi tillgång till denna data och kan knyta den till din användning av vår webbplats. Dessa formulär är bland annat ansökningsformulär där du söker en tjänst, olika kontakt- och anmälningsformulär samt förfrågningsformulär. Vi kan även använda den data som du tillhandahåller för att personifiera webbplatsen för dig som besökare.

Att söka en ny karriär med Qonsulta

I samband med att du söker en ledig tjänst, registrerar ditt CV eller på annat sätt söker en ny karriär med hjälp av oss på Qonsulta, måste du godkänna våra villkor.

Qonsulta är ansvarig för era personuppgifter och för den behandling av personuppgifter i samband med en rekryteringsprocess som kan avse antingen bemanning eller rekrytering.

Kandidatdatabas

När du lämnar dina personuppgifter hos oss behandlar vi dina personuppgifter i vår kandidatdatabas med strikt sekretess. Syftet med att spara dina personuppgifter i vår kandidatdatabas är för att enklare kunna hitta dig när möjligheten till en ny tjänst dyker upp. Vi tar också bort inaktiva kandidater regelbundet.

Cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller cookies för följande ändamål:

Cookies för anslutningskontroll (så kallade ”Sessionscookies”)

Syftet med sessionscookien är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (”sessions-ID”) som är tilldelad till besökarens enhet. Sessioncookies används t.ex. för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan.

Webbanalys

Vi samlar in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Blockera och radera cookies

Om du inte önskar att det skall sättas cookies när du besöker webbsidan, så kan du ändra på detta i inställningarna i din webbläsare. Mer information om detta finns i dokumentationen om din webbläsare. Var uppmärksam på att om du slår av möjligheten för webbläsaren att sätta cookies så kan det påverka användarupplevelsen och vissa funktioner på sidan kommer inte fungera.

Du kan också ge ett kontrollerat samtycke eller ändra dina inställningar via ”hantera samtycke” längst ner till vänster.

Överföring till tredje land

Personuppgifter lagras och behandlas inom EU / EES, sådant tredjeland som anses av Europeiska kommissionen för att ha tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter.

Marknadsföring baserat på en intresseavvägning

I syfte att tillhandahålla marknadsföring om vårt tjänsteutbud kan vi komma att behandla personuppgifter avseende befintliga och potentiella kunders företrädare. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter till arbetsplatsen samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. Du har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

Genomförande av marknadsaktivitet

I de fall du aktivt har anmält dig till en marknadsaktivitet (föreläsning, event, seminarium etc) kommer Qonsulta och eventuella partners att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att genomföra aktiviteten. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande vid aktivitetsanmälan. Qonsulta kan också använda denna information för marknadsaktiviteter där den lagliga grunden är intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter.

Varifrån samlas uppgifterna in

Namn och kontaktuppgifter till dig samlas in dels från externa adresskällor, dels från dig själv. Ytterligare uppgifter som samlas in kommer från formulär som du själv fyller i och aktivt skickar din data till oss, samt automatisk insamling för statistikändamål och användaranalys.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från Qonsulta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse

Om du anser att en uppgift som hänför sig till dig är felaktig eller ofullständig, har du även rätt att begära rättelse.

Rätt att motsätta sig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Är det fråga om behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger du rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att du avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i respektive utskick.

För att motsatta sig behandling inom alla utskick vänligen kontakta info@qonsulta.se

Rätt att motsätta sig behandling som stödjer sig på berättigade intresse

Utöver ovanstående rättigheter har du även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på Qonsultas berättigade intresse. Qonsulta får dock fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots att du har motsatt sig behandlingen, om Qonsulta har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt att begära begränsning eller radering, alternativt rätt att invända emot behandling samt dataportabilitet

Du har rätt att begära begränsning eller radering av dina personuppgifter eller rätt att invända mot behandlingen. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig.
Qonsulta har dock alltid rätt att behandla personuppgifter som krävs för att vi ska fullgöra våra förpliktelser enligt lagkrav, myndighetskrav samt ingångna avtal.

Frågor och synpunkter

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter vänligen vänd dig till oss på info@qonsulta.se

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål kring vår behandling av personuppgifter.