Hoppa till innehåll

Vi kan säljrekrytering – genom egen erfarenhet

Qonsultas process

Vår grundläggande metodik bygger på att vi lägger ner mycket tid på att kontinuerligt expandera vårt nätverk och skapa relationer med relevanta kandidater. Utifrån denna metodik tar vi proaktivt fram ett antal kandidater till vårt första möte med en ny kund.

I samband med en mer noggrann kartläggning av er verksamhet och personalbehov kompletterar vi vid behov urvalet av kandidater med målgruppsinriktad annonsering utifrån uppsatt kravprofil. Vi driver sedan på urvalsprocessen och ansvarar för att tidsramarna hålls i enlighet med er kravspecifikation. Vi anpassar de slutliga kandidatintervjuerna efter er tillgänglighet och förmåga.

Uppföljning

Under provanställningen följer vi upp med så väl kund som kandidat för att kvalitetssäkra att den uppsatta målbilden uppnås. Den här delen är viktig för oss, vi alltid går in med ett längre perspektiv än enstaka rekryteringar. Det ger oss en tydligare bild i kundens verksamhet vilket förenklar processen vid nästa rekryteringsprocess.

Vi är ett personligt företag som gör det lilla extra för våra kunder. Inte för att vi måste utan för att vi brinner för rekrytering och försäljning men framförallt nöjda kunder. Ta kontakt med oss idag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ert företag att få fart på försäljningen med rätt säljresurser.

Rekrytera rätt

Att göra rätt rekryteringar och använda resurserna på rätt sätt är en av de viktigaste pusselbitarna för ett framgångsrikt och välmående företag. För många företag är säljrekryteringar direkt avgörande för att garantera fortsatt tillväxt.  

Vår passion

Qonsulta har en djupgående förståelse och passion för försäljning vilket skapar rätt förutsättningar för ert företag att på kort sikt öka tillväxten och successivt bygga upp en dynamisk säljorganisation. Våra uppdrag skiljer sig från fall till fall och det är här vår erfarenhet och expertis kring försäljning och rekrytering faktiskt gör skillnad. 

Nätverk

Vårt viktigaste mål har från dag ett varit att bygga ett nätverk med säljare som liknar oss själva. Att våga ta initiativ och hela tiden utmana sig själv. Vårt starka nätverk av kandidater bygger på nära och långsiktiga relationer vilket gynnar våra kunder i varje process men även proaktivt på sikt. 

Pricksäkert resultat

Jag använde Qonsulta för en rekrytering inom försäljning. För mig handlar försäljning till stor del om timing, inkänning och skapande av rätt energi. Det är inte helt lätt att förklara exakt vad en sån person skall ha för egenskaper. Därför blev jag väldigt positivt överraskad när inledde dialogen med Qonsulta. Känslan var inte att vi satt i ett mötesrum, utan snarare ett vardagsrum med vänner. Vi hade en kvalificerad diskussion, på rätt nivå, gällande vad mina kandidater skulle ha för mentalitet, personlighet, målbild och vad de gillade på en arbetsplats. 

Max Lönnqvist Försäljningschef, DF Kompetens

Employer branding

Öka företagets attraktionskraft mot potentiella kandidater 

Som rekryteringspartner kommer vi att marknadsföra ert företag och lyfta alla fördelar mot arbetsmarknaden och potentiella kandidater.  

Men genom att ta fram en egen Employer Branding strategi har man större möjlighet att marknadsföra sitt företag som en attraktiv arbetsgivare med bra förmåner och villkor. Det finns stora fördelar för företag att kommunicera och synliggöra organisationens värderingar, vision och kultur internt och externt. Detta ökar chanserna att attrahera fler intressanta kandidater på en redan konkurrensutsatt arbetsmarknad.  

Även i rekryteringsprocesser är det viktigt att ert varumärke återspeglas positivt genom att ni erbjuder en trevlig kandidatupplevelse med bland annat återkoppling i tid. Vi på Qonsulta har erfarenhet kring Employer Branding och har möjlighet att hjälpa till med råd och tips kring hur ni kan ta fram en strategi som passar era värderingar och företagskultur.  

Sammanfattningsvis är employer branding viktigt för att skapa en positiv image som arbetsgivare, locka till sig och behålla talanger, öka produktiviteten och skapa en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.   

När du behöver stärka upp ditt team genom att ta in en säljresurs snabbt – är Qonsulta redo att leverera. 

Kontakta oss för mer information!

Säljkonsult

Qonsulta erbjuder erfarna säljkonsulter som är personligt validerade av oss. Att hyra in en säljare istället för att rekrytera kan för vissa företag vara fördelaktigt och i många fall fungera som en flexibel lösning.

Om oss

Vi har på kort sikt blivit en förtroendeingivande och värdeskapande partner för företag som efterfrågar resurser inom försäljning.