Hoppa till innehåll

Säljkonsult genom Qonsulta  

Hyr in en validerad säljare som levererar direkt! 

Qonsulta erbjuder erfarna säljkonsulter som är personligt validerade av oss. Att hyra in en säljare istället för att rekrytera kan för vissa företag vara fördelaktigt och i många fall fungera som en flexibel lösning. Era mål och visioner för uppdraget är högsta prioritet innan vi börjar titta på val av konsult och urval. Vi arbetar högt och lågt och tar in alla typer av konsultuppdrag oavsett nivå eller bransch.

Vårt nätverk 

Vår strategi från dag ett har varit att genom hårt arbete etablera ett stort nätverk för att effektivt kunna möta våra kunders efterfrågan. Det är något som skiljer oss mot andra aktörer inom säljrekrytering att vi sätter ett stort värde på att bygga långsiktiga relationer med kandidaterna i vårt nätverk.  

Vi utgår alltid från att kundens krav möts och att den tillsattes prestation gör skillnad. Tack vare vårt starka nätverk kommer vi alltid att leverera kvalitativa och noga validerade säljkonsulter, oavsett tidsperiod för uppdraget.  

Vad ingår?

En av fördelarna med att ta in en säljkonsult är att du som kund endast betalar för de timmar konsulten jobbar. Det ger dig som kund flexibiliteten i att snabbt tillsätta en vakans eller avbryta vid behov. Qonsulta tar ansvar som arbetsgivare för konsulten och de förpliktelser som tillkommer under uppdragstiden.  

I ett samarbete med Qonsulta ingår det i timpriset att vi coachar och vägleder säljkonsulterna med löpande uppföljning. Uppföljningar sker också med dig som kund. På så sätt kan vi säkerställa att försäljningen utvecklas i rätt takt och att kund uppnår önskade resultat, genom de resurser vi tillsatt.

Är du ett nystartat företag utan befintlig säljavdelning eller säljchef hjälper även Qonsulta till med att ta fram en säljstrategi och provisionsmodell som säljkonsulten ska arbeta efter under uppdraget. 

När kan man hyra in en säljkonsult?

Målet med att ta in en säljkonsult kan vara väldigt olika. Allt ifrån en interimlösning, organisationsförändring, anställningsstopp, expansionsfas till att vilja testa en ny försäljningskanal.

När exempelvis en ny produkt eller tjänst ska testas mot marknaden och utrymme för att anställa en säljare inte finns, har du flera fördelar med att ta in en säljkonsult på ett tidsbestämt uppdrag.

Det ger dig flexibiliteten att noga prova och utvärdera försäljningen genom en erfaren säljkonsult, utan att binda upp dig på en långvarig anställning.  

Hyrköp – konsulten övergår till anställd 

Vi erbjuder både tidsbestämda uppdrag och ”hyrköp” vilket betyder att du efter inhyrningsperioden har möjlighet att rekrytera över säljkonsulten.   

Ett hyrköp av en konsult innebär att ni som företag först kan hyra konsulten under en överenskommen tid. Då får ni möjligheten att testa personen i fråga, både kompetenser och egenskaper. 

När hyresperioden börjar lida mot sitt slut utvärderas konsulten; har personen i fråga bidragit, gjort skillnad och skapat ett mervärde i er organisation? 

Om så är fallet kan det innebära att man väljer att anställer konsulten – eller att man förlänger hyresavtalet. Ett tredje alternativ är att man väljer att avsluta samarbetet. 

Hyrköp är ett flexibelt alternativ som passar alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek.

Qonsulta har tagit ansvar för resultatet

Med Qonsulta som partner har vi kunnat bemanna och förstärka vår säljfunktion. Samarbetet har inneburit att vi nått våra högt ställda säljmål redan under första verksamhetsåret. Förutom att enbart rekrytera, har Qonsulta också varit en partner som tagit ansvar för resultatet och stött oss hela vägen mot målet. Vi är en mindre organisation, som genom Qonsulta fått tillgång till mångårig erfarenhet av försäljning på krävande marknader. 

Christer Berg, vd, Digitala lyftet i Sverige AB

När du behöver stärka upp ditt team genom att ta in en säljresurs snabbt – är Qonsulta redo att leverera. 

Kontakta oss för mer information!

Rekrytering

Vi är ett personligt företag som gör det lilla extra för våra kunder. Inte för att vi måste utan för att vi brinner för rekrytering och försäljning men framförallt nöjda kunder.

Om oss

Vi har på kort sikt blivit en förtroendeingivande och värdeskapande partner för företag som efterfrågar resurser inom försäljning.